utdannelse & erfaring

1996 Møterett for høysterett


1963 Befalsskolen for Hærens Sanitet, velferdslinjen


1971 Juridisk embetseksamen Universitetet i Oslo

2014 Advokat Trondheim i egen praksis


 

2013-2014 Ekstraordinær lagdommer Frostating lagmannsrett


 

2013 Seniorrådgiver i Nærings- og handelsdepartementet


 

1998-2012 Advokat egen praksis- kontorfellesskap ORATOR DA


 

1998 Konstituert lagdommer i Hålogaland lagmannsrett


 

1988-1997 Partner Advokatfirmaet Vaagland, senere Schjødt, Trondheim


 

1981-1988 Lagdommer Frostating langmannsrett


 

1975-1981 Dommerfullmektig og advokat i egen praksis, Lillestrøm


 

1971-1975 Saksbehandler i Justisdepartementet, Sivilavdelingen


 

1963-1970 Periodevis tjeneste som velferdsbefal og administrasjonsoffiser Hæren

2014 Forfatter av kapittel 5 "Opphør av arbeidsforhold" og kapittel 6 "Tvister i arbeidsforhold" i Skipsarbeidsloven med kommentarer, Fagboklaget


1999 Styremedlem i Stiftelsen Norsk Hurtigrutemuseum, Stokmarknes


1996-2003 Krigsadvokat i Trøndelag


1994-2009 Styreleder i Sivilingenør Kr. Gjerdrum AS


1994-2009 Styreleder i Klæburuten AS Trondheim


1980 Vernepliktig kaptein i Hæren